ihealthfile

PROSTAT KANSERİ

prostatProstat kanseri dünyada en sık görülen kanser tiplerinden olup erkeklerde kanserden ölümlerden ikinci sırada yer almaktadır. Bir erkeğin yaşamı boyunca prostat kanseri tanısı alma ihtimali %16 civarındadır. Prostat kanseri için risk faktörleri arasında ileri yaş (ortalama tanı yaşı %67-72dir), ailede prostat kanseri öyküsünün olması(birinci derece yakınında prostat kanseri öyküsünün olması riski iki kat artırır) ve siyahi ırktan olmak sayılabilir.

Prostat kanseri tanısı almış kişilerinin çoğunun ölümü diğer nedenler yüzündendir. Bazı hastalar metastaz yapmış prostat kanseri tanısı aldıktan sonra da uzun yıllar yaşarlar. Prostat kanserinden 10 yıl içinde ölüm riski, %8 ila %26 arasındadır.

Prostat kanserlerinin çoğu tarama testleri sonucu fark edilirler. Tarama testleri elle rektal muayene veya PSA (serum prostat spesifik antijen) kan testi ile yapılabilir. Rektal muayenede ele gelen prostat kanserlerinin çoğu ileri evrededirler. PSA, prostat bezini döşeyen hücreler tarafından yapılan bir enzimdir. Yüksek PSA düzeyleri prostat kanseri ile korelasyon göstermekle birlikte, prostat enfeksiyonu, prostatta iyi huylu büyüme, iritasyon, travma, ejekülasyon, idrar yollarına yapılan cerrahi girişim gibi durumlarda da artabilir. Ayrıca bazı prostat kanserlerinde PSA normal sınırlarda kalabilir. Tarama testlerinin nedeni tümörün daha semptom vermediği erken dönemde tanınması ve yaşamı uzatmaktır.Ancak tüm erkeklerin bu amaçla PSA ile taranmasının olası yararları tartışmalıdır zira PSA taraması ile fark edilmiş kanserlerin büyük bir kısmı aslında…

iHealthFile

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • Google

Yorumlarınız