ihealthfile

POZİTİF GEBELİK TESTİ NE ANLAMA GELİR

Adet gecilkmesi olsun ya da olmasın gebelik testi sonucunun pozitif çıkması, yani kanda beta human chorionic globülin (beta HCG) molekülünün saptanması beraberinde çeşitli soruları getirmektedir. Bu test döllenmeden sonra embryonun rahim ya da rahim dışı dokulara yerleşmesi ile birlikte kısa sürede pozitifleşir. Dolayısı ile bu erken tanı durumu gebeliğin akibeti ile ilgili birçok soruyu beraberinde getirir.

Serum beta HCG testi sağlıklı gebeliklerde 48 saat ara ile en az %66 oranında artış göstermektedir. Bu artışın takibi rutin olarak zorunlu değildir. Ancak hekim tarafından istendi ise bu artışın görülmemesi gebeliğin akıbetinin olumsuz seyredeceğini gösterir.

Serum düzeylerinde sağlıklı artış olsa dahi gebeliğin ultrasonografide görülebilmesi için 800-1500 mıu/ml seviyelerini aşmış olması gerekmektedir. Bu seviyenin altında gebeliğin görülememesi durumunda serum HCG artışına uygun bir zamanda incelemenin tekrarı gerekecektir.
Serum beta HCG testi pozitif olarak saptanan hastalarda olasılıklar sıklık sırasına göre şunlardır…

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • Google

Yorumlarınız