ocg
MESANE KANSERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN İMMÜNOTERAPİ İLACI FDA TARAFINDAN ONAYLANDI için yorumlar kapalı

MESANE KANSERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN İMMÜNOTERAPİ İLACI FDA TARAFINDAN ONAYLANDI

Roche ilaç firması tarafindan geliştirilen Tecentriq adlı immünoterapi ilacı FDA tarafından onaylandı. Bu ilaç kontrol noktası inhibitörlerinden olup vücudun immün sistemini tümöre karşı aktive etmeye yarıyor. Tecentriq bu mekanizma ile çalışan 4. ilaç olmasına rağmen mesane kanserine etki etmesi ile bu konudaki ilk ilaç olarak ortaya çıktı. Roche firması kanser ilaçları konusunda dünyanın en önde gelen firması olmasına bu ilacın onaylanmasına kadar, immünoterapi ilaçları alanında rakiplerinin gerisindeydi. Tecentriq firmanın geliştirdiği ilaca koyduğu ad, ama ilacın kimyasal adı “atezolizumab”dır.

Mesane kanseri olan hastaların 3/4’ü erkek hastalardır ve bu hastalık erkeklerde görülen 4. en sık kanser olarak karşımıza çıkar. Tecentriq mesanede görülen ürotelyal karsinoma için onaylanmıştır ve bu tümör mesane tümörlerinin %90’ını oluşturur. İlacın onaylanması için geçen süreçte Tecentriq’in mesane kanserli hastaların %14.8’inde tümörün küçülmesine neden olduğu, hastaların %5.5’inde ise tümörün tamamen kaybolduğu gözlenmiştir.

www.i-healthfile.com

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • Google

Yorumlarınız