ihealthfile

ADHD yaşa uygun olmayan dikkat dağınıklığı (dikkatini toplamada ve sürdürmede zorluk), hareketleri kontrol altına alma güçlüğü ve yaşa uygun olmayan davranış biçimi ile karakterize bir bozukluk olup çocukların yaklaşık %8-12’sini etkiler. Genellikle erken yaşlarda başlar ve sıklıkla yaşam boyu devam eder. 4-18 yaş arası çocuklar arasında okul başarısızlığı veya davranış problemi olanların ya da dikkatsizlik,…

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • Google