ocg
HAMİLELİKTE TANI KONMUŞ KANSERİN BEBEK ÜZERİNE UZUN DÖNEM ETKİSİ için yorumlar kapalı

28. Eylül.2015’de tıp dünyasının en saygı duyulan yayınlarından olan New England Journal of Medicine dergisinde çıkan bir araştırmada anneleri hamilelikleri esnasında kanser tanısı almış 129 çocuk, normal hamilelik sonrası doğmuş yaşıtları ile karşılaştırılmışlardır. Bu çocuklar yenidoğan dönemi ve genel sağlık durumları açısından belirli aralıklarla 36 aya kadar incelenmişlerdir. Bu çocuklardan %74.4’ü gebelikte kemoterapi ilaçlarına, %8.5’u…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
meme-kanseri
ÇOCUK EMZİRME MEME KANSERİ TEKRARLAMA RİSKİNİ AZALTIYOR MU? için yorumlar kapalı

Journal of National Cancer Institute’de yayınlanan makaleye göre çocuklarını emziren annelerde oluşmuş olan meme kanserinin tekrarlama riskinin daha az olduğu yayınlandı. Daha önceki araştırmalar nedeni ile meme kanseri riskinin emziren annelerde daha az olduğu bilinmekteydi fakat bu çalışma ile tekrarlama oranının da düşük olduğu gösterilmiş oldu. 1636 meme kanseri geçirmiş hasta 9 yıl boyunca takip…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
kanser
KANSER TANISI – ŞANSIZLIK MI? GENETİK FAKTÖRLER Mİ? için yorumlar kapalı

Bazı tip kanserlere diğerlerinden daha sık rastlandığı bilinmekte ancak bunun niye böyle olduğu konusunda görüş birliği bulunmamaktadı. Science dergisinin 2 Ocak 2015 sayısında (Science 2 Jan 2015: Vol 347 no 6217:78-81) yayınlanan yeni bir araştırma bu konuya ışık tuttu. Kanserin bir miktar da şansa bağlı olduğundan şüphelenilmesine rağmen bu güne kadar bu konu bilimsel olarak…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile
YUMURTALIK KANSERİ için yorumlar kapalı

Yumurtalık Kanseri – Over kanseri kadınlarda en sık rastlanılan kanserler arasında 6.cı sırada yer alır. Yumurtalık kaynaklı kötü huylu tümörlerin yaklaşık %90’ı epitelyal tip denilen ve yumurtalığın üzerini döşeyen dokudan köken alan kanserlerdir. Avrupa, Amerika ve İsrail’de (Askenazi Yahudilerinde) sık rastlanırken Japonya ve gelişmekte olan ülkelerde daha az sıklıkta görülür. Hastaların 2/3’ü tanı anında 55…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile
AKCİĞER KANSERİ için yorumlar kapalı

Primer olarak akciğer dokusundaki hücrelerden kaynaklanan kanser tipine Akciğer kanseri denir. Akciğer kanseri özellikle gelişmiş ülkelerde kadın ve erkeklerde kanserden ölüm nedenleri arasında en önde gelenidir. En sık 45-70 yaşları arasında görülür. Akciğer kanseri tipi genel olarak 2 gruba ayrılır: 1. Küçük hücreli olmayan (Non-small cell) akciğer kanseri: Tüm akciğer kanserlerinin %85 kadarı bu gruptadır….

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile
MEME KANSERİ TARAMASI için yorumlar kapalı

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en fazla tanı konulan kanser tipidir. Yaşla birlikte meme kanseri riski artmaktadır. 50-70 yaş arası kadınlarda tarama amaçlı mamografi yapılması birçok bilimsel grup tarafından önerilmektedir. US Preventive Services Task Force (USPSTF) 50-74 yaş arası kadınların tarama amaçlı olarak her 2 yılda bir mamografi yaptırmasını önermektedir. American Cancer Society ise 40…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google