ihealthfile

Mide içeriğinin özafagusa (yemek borusuna) kaçması sonucu oluşan yakınmalar veya komplikasyonlarla karakterize bir hastalıktır. Polikliniklere başvurular arasında en sık rastlanılan nedenlerden biridir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde %14-20 erişkinin bu hastalığa ait yakınmaları bulunmaktadır. Ara ara oluşan reflü normalken (örneğin normal geğirme esnasında), bazı kişilerde patolojik olarak artmış reflüye rastlanır. Fizyolojik yani normal kişilerde de görülen…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile

Hepatit C virüsü, Flavivirus grubundan bir RNA virüsüdür. Enfeksiyon genellikle hepatit C virüsü (HCV) ile enfekte kişilerin kanları ile temas sonucu gerçekleşir. Kan ve kan ürünlerinde rutin olarak HCV bakılmasından önceki yıllarda (1992’den önce) kan ürünü alan kişilerde olma riski yüksek iken kan ürünlerinin HCV yönünden rutin olarak taranmaya başlanmasından beri bu risk transfer edilen…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile

İrritable bağırsak sendromu (İBS) aralıklı olarak tekrarlayan karın ağrısı, karında şişkinlik, gaz hissi ve dışkılama alışkanlığında değişiklikle giden kronik bir bağırsak hastalığıdır. Eskiden spastik kolon olarak da anılan bu hastalıkta genel yaşam kalitesi bozulmakla birlikte altta yatan önemli bir neden bulunmamakta ve ölüme neden olduğu düşünülmemektedir. Birçok ülkede toplumun yaklaşık %5-11’ini etkileyen bir hastalık olup…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile
ÇÖLYAK HASTALIĞI için yorumlar kapalı

Çölyak hastalığı genetik olarak duyarlı kişilerde diyetle alınan gluten tarafından tetiklenen immünolojik bir hastalıktır. Toplumda rastlanma oranının %1 civarındadır. Her yaşta görülebilir özellikle 55 yaşından büyüklerde rastlanma oranında artış bildirilmiştir. Hastaların çoğunda tanının uzun yıllar atlandığı düşünülmektedir. Bilinmeyen bir nedenle kadınlarda görülme riski erkeklere oranla 1,5-2 kat daha fazladır. Haşimato tiroiditi, Tip 1 Diabet, Down…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google