ocg
HAMİLELİKTE TANI KONMUŞ KANSERİN BEBEK ÜZERİNE UZUN DÖNEM ETKİSİ için yorumlar kapalı

HAMİLELİKTE TANI KONMUŞ KANSERİN BEBEK ÜZERİNE UZUN DÖNEM ETKİSİ

28. Eylül.2015’de tıp dünyasının en saygı duyulan yayınlarından olan New England Journal of Medicine dergisinde çıkan bir araştırmada anneleri hamilelikleri esnasında kanser tanısı almış 129 çocuk, normal hamilelik sonrası doğmuş yaşıtları ile karşılaştırılmışlardır. Bu çocuklar yenidoğan dönemi ve genel sağlık durumları açısından belirli aralıklarla 36 aya kadar incelenmişlerdir. Bu çocuklardan %74.4’ü gebelikte kemoterapi ilaçlarına, %8.5’u tek başına veya diğer tedavilerle kombine olarak radyasyon tedavisine, %10.1’i cerrahiye, %1.6’sı kemoterapi dışı diğer ilaçlara maruz kalırken, %10.9’unun anneleri kanser tanısı almış ancak tedavi olmamışlardır. Bu araştırmanın sonucuna göre, gebelikte anneleri kanser tanısı almış çocuklar algı, kalp sağlığı ve genel gelişim açılarından kontrol grubunda bulunan ve normal hamilelik sonucu doğmuş çocuklardan erken çocukluk çağlarında farklı bulunmamışlardır. Araştırma grubunda prematüre doğum daha yüksek bulunmuş ve buna bağlı bir takım kognitif problemleri olsa da bunun kanser tedavisinden bağımsız, prematüreliğe bağlı geliştiği düşünülmüştür. Gebeliğin ilk 10 haftası bebeğin organlarının geliştiği ve dış etkenlerden en fazla etkilendiği dönemdir. Bu araştırmada kemoterapi ilaçları hamileliğin ilk 3 ayından sonra uygulanmıştır, bunun da sonuçların olumlu çıkmasında etkisi olduğu düşünülmektedir. Çalışmayı yapan bilim adamları hamilelikte kanser tanısı almanın hamileliğin sonlandırılması için bir neden olmayabileceğini , özellikle hamileliğin ikinci ve üçüncü trimesterde uygulanan tedavinin gelişen bebeğe zarar vermeyebileceğini söylemektedirler; ancak aynı zamanda bu olumlu sonuçların her tür kemoterapi ilacına, özellikle yeni çıkan kemoterapi ilaçlarına uygulanamayabileceğini ve daha uzun süreli çalışmaların gerekliliğini de vurgulamaktadırlar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • Google

Yorumlarınız