ocg
MESANE KANSERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN İMMÜNOTERAPİ İLACI FDA TARAFINDAN ONAYLANDI için yorumlar kapalı

Roche ilaç firması tarafindan geliştirilen Tecentriq adlı immünoterapi ilacı FDA tarafından onaylandı. Bu ilaç kontrol noktası inhibitörlerinden olup vücudun immün sistemini tümöre karşı aktive etmeye yarıyor. Tecentriq bu mekanizma ile çalışan 4. ilaç olmasına rağmen mesane kanserine etki etmesi ile bu konudaki ilk ilaç olarak ortaya çıktı. Roche firması kanser ilaçları konusunda dünyanın en önde…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
kanser
KANSER TANISI – ŞANSIZLIK MI? GENETİK FAKTÖRLER Mİ? için yorumlar kapalı

Bazı tip kanserlere diğerlerinden daha sık rastlandığı bilinmekte ancak bunun niye böyle olduğu konusunda görüş birliği bulunmamaktadı. Science dergisinin 2 Ocak 2015 sayısında (Science 2 Jan 2015: Vol 347 no 6217:78-81) yayınlanan yeni bir araştırma bu konuya ışık tuttu. Kanserin bir miktar da şansa bağlı olduğundan şüphelenilmesine rağmen bu güne kadar bu konu bilimsel olarak…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile
YUMURTALIK KANSERİ için yorumlar kapalı

Yumurtalık Kanseri – Over kanseri kadınlarda en sık rastlanılan kanserler arasında 6.cı sırada yer alır. Yumurtalık kaynaklı kötü huylu tümörlerin yaklaşık %90’ı epitelyal tip denilen ve yumurtalığın üzerini döşeyen dokudan köken alan kanserlerdir. Avrupa, Amerika ve İsrail’de (Askenazi Yahudilerinde) sık rastlanırken Japonya ve gelişmekte olan ülkelerde daha az sıklıkta görülür. Hastaların 2/3’ü tanı anında 55…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile
MEME KANSERİ TARAMASI için yorumlar kapalı

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en fazla tanı konulan kanser tipidir. Yaşla birlikte meme kanseri riski artmaktadır. 50-70 yaş arası kadınlarda tarama amaçlı mamografi yapılması birçok bilimsel grup tarafından önerilmektedir. US Preventive Services Task Force (USPSTF) 50-74 yaş arası kadınların tarama amaçlı olarak her 2 yılda bir mamografi yaptırmasını önermektedir. American Cancer Society ise 40…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google