ihealthfile

LOMBER DİSK HERNİSİ (BEL FITIĞI)

bel fıtığıİnsan omurgası 33 adet vertebranın (omurun) üst üste sıralanması ile oluşmuştur. Boyunda servikal bölge adı verilen kısımda 7 vertebra vardır. Sırt kısmına torakal adı verilmekte ve bu bölge 12 vertebradan oluşmaktadır. Bel bölgesinde ise 5 adet vertebra bulunmakta ve bu bölgeye lomber adı verilmektedir. Vertebralar yukarıdan aşağıya doğru numaralandırılmıştır. Bu nedenle lomber bölgedeki vertebralar L1, L2 gibi adlandırılırlar. Lomber bölgedeki vertebralar diğer bölgelerdeki vertebralara göre daha fazla yük taşıdıkları için daha büyüktürler. Yine aynı nedenle lomber bölgede disk hernileri daha sık olarak görülürler. Vertebralar arasında eklem kıkırdakları bulunmaktadır. Bu kıkırdaklar kemik yapının belli bir miktarda hareketine izin vermektedir. Bu kıkırdak yapının bir dış kılıfı (anulus fibrozus) vardır. Bu kılıfın içinde de daha yumuşak bir yapıya sahip olan nukleus pulpozus bulunmaktadır. Bu yapının yaklaşık %80’i sudan oluşmaktadır. Kıkırdak yapıdaki kılıfın yırtılması sonucu, kıkırdak içindeki yumuşak maddenin dışarıya çıkmasına klinikte disk hernisi veya bel fıtığı adı verilir. Herniye olan seviye ilişkili olduğu vertebraların numaraları ile adlandırılırlar (ör. L4-5 seviyesi gibi). Anulusun yırtılmasında, mekanik faktörlerin, zaman içinde oluşan dejeneratif değişikliklerin ve genetik yapının katkısı vardır. Bel fıtığının en sık görüldüğü seviyeler L4-5 ve L5-S1 seviyeleridir.

Disk Hernisinde (Bel Fıtığı) Semptomlar

 

iHealthFile

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • Google

Yorumlarınız