ihealthfile
ASTIM için yorumlar kapalı

ASTIM

Astım ile ilgili tüm bilgiler

Astım Hastalığı

Astım akciğerlerdeki hava yollarını etkileyen kronik bir hastalıktır. Çocuklarda en sık görülen kronik hastalık olmakla beraber çok sayıda erişkini de etkiler. Tekrarlayan öksürük, nefes darlığı, göğüste hışıltı ile kendini gösterir. Astımı olan kişilerde astım bulguları akciğerlerde her zaman mevcuttur ancak kişiyi rahatsız eden bulgular sadece astım atakları esnasında ortaya çıkar. Çoğu zaman astıma neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte ailesinde astım veya alerji öyküsü olanlarda gelişme riski daha fazladır. Çocukluk çağında başlayabileceği gibi daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Çocukluk çağının astımı genellikle 5 yaştan önce ortaya çıkar. Astımlı hastaların birçoğunda aynı zamanda alerji semptomları da gözlenir ki bu tip astıma alerjik astım denilir.

Astım tanısı koymak özellikle küçük çocuklarda oldukça güçtür. Göğüste hışıltı (wheezing) küçük çocuklarda sık görülür ve çoğunlukla üst solunum yolunun gribal enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir. Erken yaşlarda tekrarlayan hışıltısı, bronşioliti olan her çocukta ileride astım gelişmez ancak bazılarında astıma dönüş olabilir. Tucson Children’s Respiratory Study olarak bilinen çalışmada doğumdan 6 yaşa kadar olan süreçte gelişen “wheezing” ve sonuçları gözlenmiştir. Bu çalışmaya göre 3 ana grup tanımlanmıştır. Erken yaşlarda hışıltısı olup, 6 yaştan önce kaybolan grup, erken yaşta hışıltısı olup 6 yaştan sonra da devam eden grup ve hışıltısı 6 yaştan sonra başlayan grup. Erken yaşta hışıltılı solunumu olup 6 yaştan sonra da devam eden gruptaki çocuklarda akciğer fonksiyonlarında bozukluk gözlenmiştir. Yakın zamanda erken çocukluk yaşlarında hışıltısı olan çocuklarda bunun astıma dönmesi açısından risk taşıyacak faktörleri saptamaya yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, alerjik bulguların olması tekrarlayan hışıltının astıma dönmesi için…

iHealthFile

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • Google

Yorumlarınız