ihealthfile

ADHD (DİKKAT BOZUKLUĞU VE HİPERAKTİVİTE)

hiperaktiviteADHD yaşa uygun olmayan dikkat dağınıklığı (dikkatini toplamada ve sürdürmede zorluk), hareketleri kontrol altına alma güçlüğü ve yaşa uygun olmayan davranış biçimi ile karakterize bir bozukluk olup çocukların yaklaşık %8-12’sini etkiler.

Genellikle erken yaşlarda başlar ve sıklıkla yaşam boyu devam eder. 4-18 yaş arası çocuklar arasında okul başarısızlığı veya davranış problemi olanların ya da dikkatsizlik, ortama ve yaşa uygun olmayan kontrolsüz davranış biçimi veya hiperaktivite gösterenlerin ADHD yönünden incelenmeleri gereklidir. Bu davranış biçimlerinin farklı ortamlarda sergilenmesi gereklidir.

Tanı için günümüzde kullanılan ana kriter Amerikan Psikiatri derneğinin hazırladığı DSM-IV kriterleri (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, Fourth Edition) olmakla beraber bu kriterler halen revizyondan geçmekte olup yeni kriterlerin 2013’deDSM-V olarak yayınlanması beklenmektedir.Yeni kriterlerde hiperreaktivite ve impuls kontrol bozukluğu tanımlarının genişletileceği ve “genellikle sabırsız”, ”hiçbir şeyi yavaş ve dikkatli yapmayı sevmez”, “düşünmeden hareket eder” gibi tanımlamaların da yer alacağı düşünülmektedir. DSM-V’in ayrıca ADHD tanısı için ilk bulguların görülmesi gereken yaş limitini 7’den 12’ye çıkaracağı düşünülmektedir. Halen kullanılan kriterlerde aşağıda söylenilen kriterlerden en az…

iHealthFile

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • Google

Yorumlarınız