ihealthfile

İnsan omurgası 33 adet vertebranın (omurun) üst üste sıralanması ile oluşmuştur. Boyunda servikal bölge adı verilen kısımda 7 vertebra vardır. Sırt kısmına torakal adı verilmekte ve bu bölge 12 vertebradan oluşmaktadır. Bel bölgesinde ise 5 adet vertebra bulunmakta ve bu bölgeye lomber adı verilmektedir. Vertebralar yukarıdan aşağıya doğru numaralandırılmıştır. Bu nedenle lomber bölgedeki vertebralar L1,…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile

Mide içeriğinin özafagusa (yemek borusuna) kaçması sonucu oluşan yakınmalar veya komplikasyonlarla karakterize bir hastalıktır. Polikliniklere başvurular arasında en sık rastlanılan nedenlerden biridir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde %14-20 erişkinin bu hastalığa ait yakınmaları bulunmaktadır. Ara ara oluşan reflü normalken (örneğin normal geğirme esnasında), bazı kişilerde patolojik olarak artmış reflüye rastlanır. Fizyolojik yani normal kişilerde de görülen…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile

Prostat kanseri dünyada en sık görülen kanser tiplerinden olup erkeklerde kanserden ölümlerden ikinci sırada yer almaktadır. Bir erkeğin yaşamı boyunca prostat kanseri tanısı alma ihtimali %16 civarındadır. Prostat kanseri için risk faktörleri arasında ileri yaş (ortalama tanı yaşı %67-72dir), ailede prostat kanseri öyküsünün olması(birinci derece yakınında prostat kanseri öyküsünün olması riski iki kat artırır) ve…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile

Servikal kanser (rahim ağzı kanseri) kadınlarda en sık görülen kanserler arasında ikinci sıradadır. Bu tip kanserlerin hemen tamamından Human Papilloma Virüsleri (HPV) sorumludur. HPV virusları 150’den fazla virüsü kapsar. Papilloma virüsü denmesinin nedeni bu virusların bulundukları bölgede siğil görünümlü lezyonlara-papillomlara neden olmasıdır. Bu 150 tipin en az 40’ı kişiden kişiye vajinal, anal (makat)veya oral (ağız…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile

Gıda alerjileri son yıllarda artış gösteren ve üzerinde çok konuşulan bir sağlık problemidir. Şüpheli gıdanın alınmasını takiben oluşan ve vücudun bağışıklık sistemi tarafından düzenlenen reaksiyonları anlatmak için kullanılır. Bu anlamda “gıda” insanın yiyecek olarak kullandığı her tür maddeyi içerir. Ağızdan alınmakla beraber, sadece ilaç olarak kullanılan maddeler, tütün maddeleri ve kozmetikler bu tanım dışındadır. Bazı…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google
ihealthfile

ADHD yaşa uygun olmayan dikkat dağınıklığı (dikkatini toplamada ve sürdürmede zorluk), hareketleri kontrol altına alma güçlüğü ve yaşa uygun olmayan davranış biçimi ile karakterize bir bozukluk olup çocukların yaklaşık %8-12’sini etkiler. Genellikle erken yaşlarda başlar ve sıklıkla yaşam boyu devam eder. 4-18 yaş arası çocuklar arasında okul başarısızlığı veya davranış problemi olanların ya da dikkatsizlik,…

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • Google